Paypal

Kā iegūt RP League of Legends

League of Legends izmanto divas galvenās valūtas – Blue Essence (BE) un RP (Riot Points). Lai gan spēlētāji laika gaitā uzkrāj BE no regulāras spēles un pabeigšanas misijām, RP ir daudz nenotveramāks. Vienīgais veids, kā iegūt kādu RP, ir

Vai Amazon pieņem PayPal?

Kā pasaulē lielākais tiešsaistes tirgus un kapitālisma katedrāle Amazon savus klientus skaita miljonos un darījumus miljardos. PayPal ir arī starptautisks uzņēmums ar miljoniem klientu un miljoniem klientu